ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА НА SPA-BG.COM „ИЗПРАТИ ИСТОРИЯ ЗА ТВОЕТО СПА-ПЪТЕШЕСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ЧУЖБИНА И СПЕЧЕЛИ ДВЕ НОЩУВКИ В ЛУКЗОЗЕН СПА ХОТЕЛ НА МОРЕТО

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА:

I. Организатор на играта е Търговско дружество „ПАРАГРАФ 22 А“ EOOД е регистрирано съгласно Търговския закон на РБългария, с ЕИК 203924075. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

II. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес https://spa-bg.com/pulni-pravila-na-igrata/

Период на играта: от 16.04.2019 г. до 26.07.2019 г./с удължено участие до 26 август 2019г./ Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

III. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години.

  1. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата на тази игра, Общите условия за ползване на сайта SPA-BG.COM или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
  2. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес https://spa-bg.com/pulni-pravila-na-igrata/ за периода на играта. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

НАГРАДА И МЕХАНИЗЪМ:

VI. Влезте в страницата ни в страниците ни „Разкажете ни“ или в страницата на „Играта“;

VII. Изпратете вашия пътепис през формата в сайта до 00:00 ч. на 26.07.2019 г./удължен срок до 26 август 2019г./; Той е необходимо да съдържа описание на всички спа-процедури, масажи и терапии, от които сте се възползвали, описание на това как са ви се отразили, природните забележителности, които сте посетили в района на почивката ви /ако има такива/, без да е необходимо да цитирате името на хотела в който сте били отседнали или впечатленията ви изобщо от него. Опитайте се да пренесете в разказа си цялата положителна емоция от спа-почивката си, вашата и/или на цялото семейство. Това със сигурност ще ви спечели повече симпатия и разбира се, повече лайкове!

VIII. Съберете достатъчно брой четения на вашия разказ до 26.07.2019 г./удължен срок до 26 август 2019г./, за да се позиционирате на топ позицията. За реален глас се счита гласуване чрез бутона Like/Харесай в страницата на разказа във сайта SPA-BG.COM; Можете да споделяте дадена статия неограничен брой пъти, както във Фейсбук, така и в други социални медии.

  1. Спечелилия наградата ще бъде обявен до 5 работни дни след края на Играта
  2. Идентификатор на всеки участник са неговите имена и имейл.

* Един участник може да регистрира неограничен брой участия, изпращайки неограничен брой пътеписи.

  1. Печелившия участник ще бъдат оповестен на Facebook страницата на SPA-BG.COM и известен чрез имейл.

Непотърсенa, наградaта в определения срок от 5 работни дни няма да бъде връчена на първия класирал се, а на втория събрал най-много четения!

XII.  Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин

добавят гласове “автоматично” вместо потребителите и други подобни злоупотреби.

Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в

активността или гласуване;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на

лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушение или фактическо нарушение на правилата на активността.

НАГРАДАТА:

XIII. Наградата представлява две безплатни нощувки за двама, в двойна стая в SPA & SPORT COMPLEX “THERMA VILLAGE”, Кранево през месец септември;

Наградата ще бъде предадена на печелившите под формата на ваучер от Организатора.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между Организатора и получателя на наградата.

XIV.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

  1. Наградата се получава само срещу представяне на документ за самоличност!

XVI.  Непотърсена в 5-дневен срок от спечелване си, наградата ще бъде дадена на следващия класирал се по брой най-много гласове в Играта.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

XVII.  Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация,

съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XVIII.  Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно

личните си данни (имена, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни

да бъдат използвани (събирани и  администрирани) от „ПАРАГРАФ 22 А“ EOOД, за цели, свързани с тази игра.

ОТГОВОРНОСТ:

XIX. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

  1. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или получаването на наградата.

XXI.  Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници

в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне

съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XXII. „ПАРАГРАФ 22 А“ EOOД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали или други, не може да активира промоцията на 15.04.2019 г. и/или да я прекрати на 26.07.2019 г.

XXIII.  Организаторът на играта („ПАРАГРАФ 22 А“ EOOД) не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху авторски материали. Отговорността за публикуваните материали се носи изцяло от участниците.

XXIV. Организаторът на играта („ПАРАГРАФ 22 А“ EOOД) не носи отговорност при евентуално незадоволителна или забавена работа на интернет сайта SPA-BG.COM

XXV. За всички неописани в настоящите условия въпроси, важат Общите условия за ползване на сайта SPA-BG.COM и Политиката ни за поверителност.

Що е то хидротерапия
Етеричните масла
Колко често и какви процедури са необходими за здрава и стегната кожа?
Използването на богатството от разнообразието на билки в България – ползи и най-популярни видове, за какво се използват?
Съвременни козметични постижения в науката за грижа към кожата – видове и тенденции за развитие
Кюстендил
Долна баня и Сепарева баня
Хисаря
Велинград
Сандански

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]